Anna 2.0

Varför Anna 2.0? Det är en enkel hyllning till det nya livet. Det är för att synliggöra en transformation och en utveckling. Det är en hyllning till den fria viljan och allas unika möjlighet att göra nya val för att skapa liv och en rörelse framåt.  

Aktuellt

Anna arbetar på Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Hon arbetar inom psykiatri och älskar sitt nya yrkesval. 

Parallellt med arbetet skapas Panikljus Podcast tillsammans med Mia Makila.

Holgersson erbjuder även föredrag eller föreläsningar inom området Våld i nära relationer.  Föredraget riktar sig till alla, myndigheter, skolor och arbetsgivare då syftet är att sprida kunskap om våldets mekanismer samt hur man bäst kan hjälpa någon som lämnat en destruktiv relation.   

Ideella engagemang

I början av 2004 fick Anna veta att hon var drabbad av Primär skleroserande cholangit. En autoimmun sjukdom som drabbar gallgångarna i levern. Detta var då ”bara” en diagnos då den under flera år var asymtomatisk. Sjukdomen gick in i en aktiv period mellan 2010-2015 då Anna genomgick sju olika vidgningar av gallgångarna och perioden var besvärlig. Anna kom i kontakt med andra med samma sjukdom genom sin blogg på VK.

Holgersson upplevde att det saknades relevant och uppdaterar information kring sjukdomen och den information som fanns att tillgå var högst mörk och deprimerande. Det som fanns utmålade en spikrak väg mot transplantation och därefter en förtidig död. Detta inklusive en överhängande risk att drabbas av cancer.

Det var svårt att hålla modet uppe och att förhålla sig till PSC ansåg Anna, så hon startade en kunskapsinhämtning och sökte information såväl i Sverige som utomlands. Hon fick fin kontakt med PSC Europe som uppmuntrade Anna att starta igång något i Sverige.

2016 var Anna med var och grundade PSC Sverige, ett peer-to-peer forum för personer och dess anhöriga med PSC. Tanken var först att grunda en ideellförening med det utmynnade i ett forum där alla är välkomna utan kostnad eller medlemskap.

Idag är Anna inte lika aktivt involverad i forumet men hjälper Karolinska Institutet, Huddinge att komma ut med relevant information, undersökningar etc till forumet. På så sätt finns en direktlänk mellan vården och patienter vilket är oerhört värdefullt när det gäller en ovanlig och för många svår sjukdom.

Forumet har i dag över 900 medlemmar. 

Kreatör och inspiratör

Av: Anna Holgersson

Pläd

Av: Anna Holgersson

Alltid framåt

Av: Anna Holgersson

Under hans öga

Av: Anna Holgersson

Den långa vägen hem

Anna är en inspiratör i de områden hon rör sig inom. Hon motiverar och sprider glädje genom mänsklig inkänning, igenkänning och genom humor, värme och ödmjukhet.

Under 2021 lärde Anna att känna den internationellt erkända surrealistkonstnären Mia Makila. Mia Makila har skapat och producerar Epilogen podcast. En podcast som var pionjär på området om Narcissistisk misshandel. Sommaren 2021 skrev och läste Anna in sitt manus till sin Epilog efter att ha levt i en destruktiv relation. (Avsitt: Under hans öga -Annas epilog.)

Därefter blev Anna under hösten tillfrågad att skriva Epilogen Podcast Vinterspecial 2021. Mia Makila som producerar, regisserar och ljudsätter varje avsnitt i Epilogen podcast gav Anna fria händer att skapa. Anna skrev manus och läste in det, därefter skickades det för bearbetning till Mia. Mia ljudsatte och ”hörde” vad som behövdes förtydligas, läggas till, ändras, lyftas fram för att förmedla det budskap som Anna ville ge lyssnaren.

Verket bollades därför fram och tillbaka mellan Anna och Mia. Anna skrev vissa ändringar, Mia satte ljud, och så fortlöpte samarbetet hela vägen till dess premiär 12 december 2021. Vinter specialen 2021 blev något större, oväntat och helt unikt. (Avsnitt: Den långa vägen hem -Annas andra epilog.)

Det blev större än både Anna och Mia kunde anat. Annas manus som grund och Mias inkännande och tonsäkra ljudsättande, Annas dramatisering av vissa delar av avsnittet och Mias regi resulterade slutligen i en ”Cinepod” och mottogs varmt av lyssnarna. Det är inte en ljudbok, det är inte teater. Det är en monolog, fylld av metaforer, symbolik och beskrivningen av den mödosamma processen att läka och helas efter att ha levt under någon annans makt och kontroll.

Kommande projekt

2024 arbetar Anna och Mia Makila med en ny podcast Panikljus Podcast som handlar om ”det snälla livet”. Podcasten kommer vara fri i sin kreativa utformning, full av glädje och livsglöd varvat med filosofiska och poetiska reflektioner. Panikljus podcast kommer handla om psykisk resilliens i en mörk samtid.

 

 Anna skriver manus till en bok om livet efter livsdöden. Manuset skildrar vägen från en utraderar självbild, en utslocknad själ och en tyst röst till ett flammande hjärta och en själ i hänryckning.

 

Balansen

Anna har en stark tro på balans mellan kropp och själ. En rörelse i kroppen måste även ha en rörelse i själen och vise versa, på så sätt uppnår vi balans i våra liv. Rörelsen behöver i sin tur vila både i kropp och själ. Allt i våra liv och kroppar hänger ihop.

Anna har aktivt verkat för att uppnå balans mellan arbetsliv och en inspirerande fritid med ideella engagemang.

Privat

Inspirationen till sitt skapande finner Anna främst bland djuren och i naturen. Årstiderna är något som fascinerat Anna sedan barnsben då hon önskade att hon kunde spela in sommaren och vinter genom vädringsluckan på hennes fönster, eftersom naturens ljud så tydligt berättar vilken årstid det är.

Efter att ha lämnat en destruktiv relation har Anna studerat mycket kring ämnet Våld i nära relationer. Anna är övertygad om att samhället behöver större och vidare kunskap om konceptet ”våld”. Anna hjälper och inspirerar idag andra kvinnor som levt i våld. Framför allt är hon en röst av många modiga kvinnor som vågar berätta om sina upplevelser.

Holgersson är verksam i Umeå där hon lever tillsammans med sin son och i en ständig längtan efter en katt (eller två).

Anna Holgersson
Copyright © 2024 Anna Holgersson