Om Anna

Anna Holgersson studerade under 90-talet vid Umeå Universitet. Hon följde sin fascination för filosofi och läste det under två år. Därefter förde studierna henne till den beteendevetenskapliga fakulteten. Anna läste där psykologi, sociologi och slutligen pedagogik som blev hennes huvudämne i hennes Filosofie kandidatexamen. Ämnet pedagogik var ett logiskt val på grund av hennes intresse för lärande, fostran och kunskapsöverföring.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning vid Umeå Universitet började Anna arbeta inom äldreomsorgen. Detta för att få en kontrast till den akademiska miljö hon så länge vistats i. Inom äldreomsorgen mötte hon många äldre människor som berörde henne djupt och även deras situation på vad Anna kallar institutioner. Arbetet inom vård gjorde att Anna utbildade sig till undersköterska med inriktning mot psykiatri. Detta som ett komplement till hennes beteendevetenskapliga examen.

Efter avklarad utbildning med tillhörande praktikperioder valde Anna att söka arbete inom Apoteket AB (som då fortfarande hade monopol i Sverige.) Där började Holgersson arbeta som Apoteksassistent. Hennes drivande sätt och hennes sätt att se kostnadseffektiva förbättringar ledde till att Anna under året 2003-2004 fick ett Projektansvar.

 

Apoteket AB

När Anna återvände efter sin föräldraledighet hade hon rekryterats av Apoteket AB till tjänst som IT-pedagog med ett utbildnings- och supportansvar för närmare 100 medarbetare. Under denna tid utbildade Anna personalen i olika datasystem och Anna var även med när de elektroniska recepten infördes i Sverige då Västerbotten var ett av pilotlänen.

Efter en privat omvälvande tid valde Anna att återgå till en tjänst på ett lokalt apotek, därför läste hon upp och utbildade sig till Apotekstekniker och arbetade därefter som Egenvårdsrådgivare på olika apotek. Det bästa med yrket var mötet med kunderna samt att vara en del av vårdkedjan säger Anna.

Anna arbetade 17 år inom apoteket i olika roller och befattningar och även inom olika apotekskedjor innan hon fattade beslutet att testa något helt annat.

Ideella engagemang

I början av 2004 fick Anna veta att hon var drabbad av Primär skleroserande cholangit. En autoimmun sjukdom som drabbar gallgångarna i levern. Detta var då ”bara” en diagnos då den under flera år var asymtomatisk. Sjukdomen gick in i en aktiv period mellan 2010-2015 då Anna genomgick sju olika vidgningar av gallgångarna och perioden var besvärlig. Anna kom i kontakt med andra med samma sjukdom genom sin blogg på VK.

Holgersson upplevde att det saknades relevant och uppdaterar information kring sjukdomen och den information som fanns att tillgå var högst mörk och deprimerande. Det som fanns utmålade en spikrak väg mot transplantation och därefter en förtidig död. Detta inklusive en överhängande risk att drabbas av cancer.

Det var svårt att hålla modet uppe och att förhålla sig till PSC ansåg Anna, så hon startade en kunskapsinhämtning och sökte information såväl i Sverige som utomlands. Hon fick fin kontakt med PSC Europe som uppmuntrade Anna att starta igång något i Sverige.

2016 var Anna med var och grundade PSC Sverige, ett peer-to-peer forum för personer och dess anhöriga med PSC. Tanken var först att grunda en ideellförening med det utmynnade i ett forum där alla är välkomna utan kostnad eller medlemskap.

Idag är Anna inte lika aktivt involverad i forumet men hjälper Karolinska Institutet, Huddinge att komma ut med relevant information, undersökningar etc till forumet. På så sätt finns en direktlänk mellan vården och patienter vilket är oerhört värdefullt när det gäller en ovanlig och för många svår sjukdom.

Forumet har i dag 756 medlemmar. 

Kreatör och inspiratör

Av: Anna Holgersson

Pläd

Av: Anna Holgersson

Alltid framåt

Av: Anna Holgersson

Under hans öga

Av: Anna Holgersson

Den långa vägen hem

Vid sidan av sin yrkesverksamhet har Holgersson har bloggat under namnet Fröken Krass sedan 2011 på Västerbotten Kurirens bloggportal. Hon har sedan nio års ålder skrivit dagbok fylld av tankar, reflektioner och frågor om livet som vi alla lever precis just nu. Att skriva är Annas absoluta kärna. Allt från rapporter, reflektioner till bloggposter och dikter.

Anna har beskrivits som konstnärssjäl som skapar i många olika former. Anna började med att rita i blyerts men målar idag främst med akryl. Tidigare gjorde hon även smycken av kristaller och pärlor men den drivkraften avtog när hobbyn blev en trend hos den stora massan. Handarbeten är också en livslång historia som började i avancerade kosstyngstavlor och som utmynnat i att virka stora plädar av färgglada morsmorsrutor.

Anna är en inspiratör i de områden hon rör sig inom. Hon motiverar och sprider glädje genom mänsklig inkänning, igenkänning och genom humor, värme och ödmjukhet.

Under 2021 lärde Anna att känna den internationellt erkända surrealistkonstnären Mia Makila. Mia Makila har skapat och producerar Epilogenpodcast. En podcast som var pionjär på området om Narcissistisk misshandel. Sommaren 2021 skrev och läste Anna in sitt manus till sin Epilog efter att ha levt i en destruktiv relation. (Avsitt: Under hans öga -Annas epilog.)

Därefter blev Anna under hösten tillfrågad att skriva Epilogen Podcast Vinterspecial 2021. Mia Makila som producerar, regisserar och ljudsätter varje avsnitt i Epilogen podcast gav Anna fria händer att skapa. Anna skrev manus och läste in det, därefter skickades det för bearbetning till Mia. Mia ljudsatte och ”hörde” vad som behövdes förtydligas, läggas till, ändras, lyftas fram för att förmedla det budskap som Anna ville ge lyssnaren.

Verket bollades därför fram och tillbaka mellan Anna och Mia. Anna skrev vissa ändringar, Mia satte ljud, och så fortlöpte samarbetet hela vägen till dess premiär 12 december 2021. Vinter specialen 2021 blev något större, oväntat och helt unikt. (Avsnitt: Den långa vägen hem -Annas andra epilog.)

Det blev större än både Anna och Mia kunde anat. Annas manus som grund och Mias inkännande och tonsäkra ljudsättande, Annas dramatisering av vissa delar av avsnittet och Mias regi resulterade slutligen i en ”Cinepod” och mottogs varmt av lyssnarna. Det är inte en ljudbok, det är inte teater. Det är en monolog, fylld av metaforer, symbolik och beskrivningen av den mödosamma processen att läka och helas efter att ha levt under någon annans makt och kontroll.

Kommande projekt

Under 2022 kommer Anna verka för att inspirera våldsutsatta kvinnor att uttrycka sig kreativt. Det är en koppling till själen att kravlöst våga skapa och det är Annas önskan att fler finner sin väg tillbaka till sitt eget JAG efter att ha levt under någon annans makt och kontroll.

Anna har även som målsättning att bli föreläsare för att sprida kunskap, information om hur det är att leva under psykisk misshandel och vilket stöd som behövs för att kunna skapa ett helt nytt liv när man lämnat förövaren.

Anna skriver även ett manus som har stor potential att bli en hel bok. Manuset bearbetas i etapper och skildrar vägen från en utraderar självbild, en utslocknad själ och en tyst röst till ett flammande hjärta och en själ i hänryckning.

Bloggen är den bit som följer med hela vägen för att nå de olika målen och drömmarna. Allt skildrat ur en vardagsrealism där perfektionen får stiga åt sidan och det verkliga får utrymme.

Balansen

Anna har en stark tro på balans mellan kropp och själ. En rörelse i kroppen måste även ha en rörelse i själen och vise versa, på så sätt uppnår vi balans i våra liv. Rörelsen behöver i sin tur vila både i kropp och själ. Allt i våra liv och kroppar hänger ihop.

Anna har aktivt verkat för att uppnå balans mellan arbetsliv och en inspirerande fritid med ideella engagemang.

Privat

Inspirationen till sitt skapande finner Anna främst bland djuren och i naturen. Årstiderna är något som fascinerat Anna sedan barnsben då hon önskade att hon kunde spela in sommaren och vinter genom vädringsluckan på hennes fönster, eftersom naturens ljud så tydligt berättar vilken årstid det är.

Efter att ha lämnat en destruktiv relation har Anna studerat mycket kring ämnet Våld i nära relationer. Anna är övertygad om att samhället behöver större och vidare kunskap om konceptet ”våld”. Anna hjälper och inspirerar idag andra kvinnor som levt i våld. Framför allt är hon en röst av många modiga kvinnor som vågar berätta om sina upplevelser.

Holgersson är verksam i Umeå där hon lever ett stillsamt liv tillsammans med sin son och i en ständig längtan efter en katt.

Anna Holgersson
Copyright © 2023 Anna Holgersson