Livet 2.0

Vad är livet 2.0?

Det är den tillvaro man bygger upp när man lämnar en destruktiv relation präglad av makt och kontroll.

Livet 2.0 är när man åter funnit sin egen röst, styrka och sin plats i samhället igen. 

 

 

Föredrag

Jag kommer gärna och berättar om vägen som väntar den som lämnar en destruktiv relation. När man vågar gå men hamnar, i det jag kallar för, ”Ingenmansland”.  Det kan innebära att man står med en utraderad självbild, en stor förvirring, PTSD, utan hem, pengar och arbete samt lager av trauma som måste processas och bearbetas. Jag har gjort den resan.

Jag lämnade mitt tidigare liv och hamnade i Ingenmansland, men efter år av målmedveten rörelse framåt befinner jag mig idag i Livet 2.0.

Min berättelse  handlar om det stöd, den hjälp och förståelse som våldsutsatta människor behöver för att kunna bygga upp en ny, fungerande vardag och tillvaro. 

Det riktar sig till myndigheter, sjukvård, skolor, arbetsgivare, vetgiriga för kunskap om våld i nära relationer måste finnas på alla nivåer och i allas medvetande.

Först då, kan vi skapa en förändring och förhoppningsvis vara snabbare på att kunna hjälpa den som fastnar i en destruktiv relation.

Maila mig om ni vill ha mera information.  

 

Anna Holgersson
Copyright © 2024 Anna Holgersson