ALLT SOM VAR INGET…

Det är i tystnad och avskildhet jag hittar mina tankar och funderingar. I min bearbetning av våld har jag fått professionell hjälp via Centrum Mot Våld, vården, sjukgymnast och samtal med psykiatrin. Min väg till läkning har handlat om att inte fastna i en...